Gelaatkunde & Centrum voor Vrouwen


Op deze website vind je een overzicht van mijn aanbod, zowel wat de gelaatkunde betreft als ook mijn activiteiten speciaal voor Vrouwen. 

In 1996 ontdekte ik de gelaatkunde: een boeiende wetenschap die ons leert wat ons uiterlijk over onze persoonlijkheid en onze drijfveren vertelt. In mijn werk als coach komt deze kennis mij telkens weer van pas. Ook geef ik lezingen en workshops om de kennis van gelaatkunde aan een groter publiek toegankelijk te maken. Sinds begin 2012 richt ik mij daarbij specifiek op het bedrijfsleven, en heb ik ook een nieuwe website: www.gelaatkunde.nu

Mijn andere roeping is om vrouwen te ondersteunen bij bewustwording. In Juli 2014 heb ik daarom het Centrum voor Vrouwen opgericht, een inspiratieplek voor vrouwelijkheid. Vanuit het Centrum voor Vrouwen organiseer ik een maandelijkse Rode Tent en diverse workshops die gericht zijn op vrouwelijke spiritualiteit en bewustwording. Centrum voor Vrouwen heeft ook een eigen website: www.centrumvoorvrouwen.nl 
Wat ik ben?
Een spiegelaar!

Wat ik doe?
Weergeven wat
ik waarneem,
zonder oordeel
Claudia van het Kaar